22-08-07

Historiek K.V.Rolta RHC Leuven

In 1939 ontstonden er in Leuven drie rolschaatsclubs, zo zag op 15.05.1939 rolschaatsclub Park Leopold het daglicht, gevolgd door Skating Club Vijverpark en Rapide Hockey Club op 13.07.1939.

De eigenlijke registratie ten Stadhuize gebeurde op 22.03.1945 door rolschaatsclub Vijverpark en een dag later Leopoldpark Rolschaatsclub.

 

In de maand mei van het jaar 1945 worden de twee clubs samengevoegd onder de naam Rolta Rink Hockey Club Leuven.

 

Voorzitter en mentor Rolta R.Rabau.jpgOnder deze naam verhuizen zij in 1956 van het park in Kessel-Lo naar het speelplein "Den Bruul" in Leuven en dit onder voorzitterschap van de Heer J.Rabau

(Dhr.Rabau op foto hiernaast)

 

In Rolta beoefende men toen de drie sporttakken van het rolschaatsen, nl. Rink-Hockey, Kunstrolschaatsen en het snelschaatsen.

 

 

Door de weersomstandigheden in de winter op onze open piste, lagen de activiteiten zo goed als stil, zodat er uitgekeken werd naar een overdekte accommodatie, deze kwam er dank zij het Leuvens handelaarsverbond en

onder impuls van de Heer J.Rabau in de Rijschool in 1961.

Hierdoor groeide het ledenaantal zeer snel en gedurende deze jaren kende de activiteiten een enorm succes.

De Hockeyploegen speelden op Nationaal niveau, het kunstschaatsen kreeg meer en meer aanzien en in het begin boterde het ook zeer goed met de snelschaatsers, doch deze vonden hun draai niet in de Rijschool en voelden zich wat bekocht ten nadele van het kunstrolschaatsen.

Het was dan ook de Heer Lambrechts die met zijn dochters (Annie en Josette) en aanhang in de jaren '60 Rolta verliet om op zijn beurt RSC Heverlee op te richten, een genomineerde club met aanzien heden ten dage in het Leuvense en ver daarbuiten.

 

In 1978 liet de Heer J.Rabau om ouderdomsreden het voorzitterschap achteréénvolgens over aan de Heren J.Beulens, E.Smidts, A.Jeanquart en de Heer Ch.Dekoninck, die op zijn beurtin 1994 het voorzitterschap laat aan de Heer R. Van Doren. Van in 1999 tot ........ nam Mevrouw G.Janssens-Vandoren het voorzitterschap over. De grootste zorg van deze voorzitters was het vaandel van Rolta hoog te houden, waar zij zeker in geslaagd zijn.

 

1987 was voor Rolta een dramatisch jaar. Het dak van de Rijschool begaf het en de zaal werd een jaar gesloten voor herstellingen, een alternatief was niet metéén voor handen en had tot gevolg een grote terugval van het aantal leden.

Ons Rink-Hockeyteam was genoodzzaakt hun competitiewedstrijden af te werken in Brussel, na lang onderhandelen met de Stad Leuven, kregen wij uren aangeboden in de sporthal van Heverlee, doch hier kon onze kunstschaatsafdeling niet optimaal oefenen daar er geen cirkels mochten aangebracht worden op de vloer, dit ten nadele van onze competitieschaatsers die geen figuren konden trainen.

In 1988 konden de trainingen en de competities hervat worden in de Rijschool, waar wij heden ten dage nog steeds verblijven.

In 1995 hadden wij de eer om ons Koninklijke Vereniging te mogen noemen en wij ons de huidige naam van K.V.Rolta RHC Leuven hebben aangenomen.

23:58 Gepost in Historiek | Permalink